DZIECI

Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego, stymulację psychoruchową i poznawczą. Praca nad rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji.
Więcej informacji

MŁODZIEŻ

Praca z problemami i lękami okresu dojrzewania, agresją, zaburzeniami związanymi z odżywianiem, niechęcią do nauki czy np. nieśmiałością.
Więcej informacji

DOROŚLI

Pomoc psychologiczna w trudnych momentach życia, np. w przypadku choroby lub utraty bliskiej osoby, depresji czy poczuciem braku sensu życia.
Więcej informacji

NOWOŚCI

Zajęcia warsztatowe z psychologiem i logopedą

 1. Zajęcia:
 • Zapoznanie się grupy poprzez zabawy integracyjne, m.in. „Moje imię – mój gest”, „My – podobieństwa i różnice”, „Moja fotografia”, itp.
 • Ruchy przy muzyce „W co się bawić z dziećmi?”
 • Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i małą (Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne)
 • Arteterapia „Rozwojowa kreska” – ćwiczenia plastyczne
 1. Zajęcia:
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej, np. „Jak kontrolować emocje?”
 • Zajęcia logorytmiczne, m.in. ćwiczenia oddechowe, głosowe – fonacyjne, emisyjne, intonacyjne
 • Ćwiczenia słuchowe, np. „Odtwarzam i tworzę muzykę”
 • Ćwiczenia słowno – ruchowe i słowno – rytmiczne
 1. Zajęcia:
 • Rozwijanie samoświadomości, np. „Co jest dla mnie ważne?”
 • Radzenie sobie ze stresem, np. „Moje dobre chwile”, trening relaksacyjny
 • Rozwijanie asertywności, np. „Jestem asertywna/y”
 • Terapia ręki, np. zabawy orientacyjno – porządkowe, rozwijające czucie powierzchniowe (dotyk), czucie głębokie (świadomość własnego ciała) oraz zmysł przedsionkowy (związany z ruchem)
 1. Zajęcia:
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz autoprezentacji
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb, np. „Kłębek wełny”, „Rysuję co czuję”, „Moje skoki podskoki”, „Drzewo przeżyć”
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, przestrzennej, koordynacji między prawą a lewą ręką, np. „Potrafię to sam!”, „Tak wysoko”
 • Zajęcia logorytmiczne, np. sprzyjające poprawie koncentracji uwagi, stymulujące myślenie i mowę, np. „Sówka”, „Labirynt”

Zajęcia będą się odbywać przez 4 soboty od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Pierwsze zajęcia już w październiku! Cena za całość zajęć warsztatowych 350 zł. Zniżki dla rodzeństwa. Dwie grupy wiekowe: 3-5 lat oraz 6-9 lat. Każde dziecko otrzyma swoją teczkę oraz prezent

Zapisy pod adresem: Gabinet Psychologiczny AD INTRA Rynek 11
33-330 Nowy Sącz Telefon: 794-661-686 e-mail: kontakt@ad-intra.pl

Małgorzata Krupa

Nowy Sącz Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz

Telefon: 794 661 686 / Mail: kontakt@ad-intra.pl