DZIECI

Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego, stymulację psychoruchową i poznawczą. Praca nad rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji.
Więcej informacji

MŁODZIEŻ

Praca z problemami i lękami okresu dojrzewania, agresją, zaburzeniami związanymi z odżywianiem, niechęcią do nauki czy np. nieśmiałością.
Więcej informacji

DOROŚLI

Pomoc psychologiczna w trudnych momentach życia, np. w przypadku choroby lub utraty bliskiej osoby, depresji czy poczuciem braku sensu życia.
Więcej informacji

omnieMałgorzata Krupa – jestem psychologiem, w trakcie szkolenia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Krakowie oraz jestem w toku studiów podyplomowych na kierunku Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Psychologii pozytywnej w edukacji
i wychowaniu oraz wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży na Uniwersytecie  SWPS w Warszawie. Jestem absolwentką Wilbur Wright College w Chicago, Illinois; jak również Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Dodatkowo jestem członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Honorowego Phi Theta Kappa. Pracuję jako wykładowca zajmując się głównie diagnozą inteligencji, diagnozą osobowości oraz psychologią kliniczną. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
z autyzmem, zespołem Downa oraz dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze.

W ramach pracy z pacjentem oferuję: pomoc psychologiczną, konsultację, diagnozę oraz zajęcia psychoedukacyjne.

Możliwość pracy z pacjentem w języku angielskim.

Dodatkowe szkolenia: 

Wywiad systemowy z parą – Uniwersytet SWPS, ACPiR, Warszawa

Genogram – klucz do zrozumienia rodziny – Uniwersytet SWPS, ACPiR, Warszawa

MMPI – 2 (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości 2) – Uniwersytet SWPS, ACPiR Warszawa

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – Marta Bogdanowicz i Dariusz Okrzesik, OTE Kangur, Kraków

Metoda Dobrego Startu – OTE Kangur, Kraków

Metoda Feuersteina – Instrumental Enrichment – Israel/ PTPiP Gdańsk

Podstawowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz

Inteligencja emocjonalna – jak rozwijać emocjonalność uczniów – OTE Kangur, Kraków

Zachowania buntownicze, prowokacyjne i demonstracyjne uczniów – OTE Kangur, Kraków

Diagnosta w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym

(Bateria  5/6, Bateria 8, 7/9, Bateria 10/12, Bateria GIM) – PTPiP Gdańsk/Warszawa

Protecting God’s Children Program for Adults – St. Constance, Chicago, IL

Focus on Children – Circuit Court of Cook County, Chicago, IL

Bipolar Disorder and Suicide, Student’s Poster Session – Harold Washington College, Chicago, IL  (prezentacja pracy)

 

Małgorzata Krupa

Nowy Sącz Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz

Telefon: 794 661 686 / Mail: kontakt@ad-intra.pl