DZIECI

Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego, stymulację psychoruchową i poznawczą. Praca nad rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji.
Więcej informacji

MŁODZIEŻ

Praca z problemami i lękami okresu dojrzewania, agresją, zaburzeniami związanymi z odżywianiem, niechęcią do nauki czy np. nieśmiałością.
Więcej informacji

DOROŚLI

Pomoc psychologiczna w trudnych momentach życia, np. w przypadku choroby lub utraty bliskiej osoby, depresji czy poczuciem braku sensu życia.
Więcej informacji

d3
Diagnoza:

– osobowości

– poziomu inteligencji (IQ)

– funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i społecznego

Praca z:

– kryzysami osobistymi (np. rozwód, śmierć bliskiej osoby, choroba onkologiczna)

– praca w pacjentem z zaburzeniami pamięci

– brakiem poczucia sensu życia

– depresją

– lękami

– z tym, co jest ważne dla pacjenta, przytłacza go, bądź martwi …

 

Małgorzata Krupa

Nowy Sącz Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz

Telefon: 794 661 686 / Mail: kontakt@ad-intra.pl