DZIECI

Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego, stymulację psychoruchową i poznawczą. Praca nad rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji.
Więcej informacji

MŁODZIEŻ

Praca z problemami i lękami okresu dojrzewania, agresją, zaburzeniami związanymi z odżywianiem, niechęcią do nauki czy np. nieśmiałością.
Więcej informacji

DOROŚLI

Pomoc psychologiczna w trudnych momentach życia, np. w przypadku choroby lub utraty bliskiej osoby, depresji czy poczuciem braku sensu życia.
Więcej informacji

d1 Diagnoza: 

– rozwoju psychomotorycznego

– dysleksji , dysortografii, dyskalkulii

– wstępna diagnoza sensoryczna dziecka

– zdolności intelektualnych (IQ)

– lateralizacji

– i inne

Praca z: 

– uczniem wykazującym problemy wychowawcze czy parcjalne deficyty rozwojowe (np. problemy w orientacji
w schemacie ciała/przestrzeni, z koordynacją wzrokowo – ruchową) lub specyficznymi potrzebami edukacyjnym

– rozwój inteligencji emocjonalnej/rozpoznawanie emocji oraz nauka ich nazywania

– wspomaganie i rozwój procesów poznawczych (uwagi, koncentracji, analizy, syntezy, percepcji
i pamięci wzrokowej oraz percepcji i pamięci słuchowej)

– praca z dzieckiem ryzyka dysleksji czy dzieckiem leworęcznym

Małgorzata Krupa

Nowy Sącz Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz

Telefon: 794 661 686 / Mail: kontakt@ad-intra.pl