DZIECI

Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego, stymulację psychoruchową i poznawczą. Praca nad rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji.
Więcej informacji

MŁODZIEŻ

Praca z problemami i lękami okresu dojrzewania, agresją, zaburzeniami związanymi z odżywianiem, niechęcią do nauki czy np. nieśmiałością.
Więcej informacji

DOROŚLI

Pomoc psychologiczna w trudnych momentach życia, np. w przypadku choroby lub utraty bliskiej osoby, depresji czy poczuciem braku sensu życia.
Więcej informacji

d2Diagnoza:

– określenie profilu zainteresowań zawodowych

– przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży

– agresywności młodzieży/reaktywności emocjonalnej

– zdolności intelektualnych (IQ)

– osobowości

– i inne

Praca z: 

uczniem z niepełnosprawnością intelektualną,  łamiącym regulamin szkolny, nieprzygotowanym do zajęć oraz z problemami wychowawczymi

– rozwój inteligencji emocjonalnej/rozpoznawanie własnych emocji oraz możliwości radzenia sobie z nimi

 

Małgorzata Krupa

Nowy Sącz Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz

Telefon: 794 661 686 / Mail: kontakt@ad-intra.pl