DZIECI

Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego, stymulację psychoruchową i poznawczą. Praca nad rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji.
Więcej informacji

MŁODZIEŻ

Praca z problemami i lękami okresu dojrzewania, agresją, zaburzeniami związanymi z odżywianiem, niechęcią do nauki czy np. nieśmiałością.
Więcej informacji

DOROŚLI

Pomoc psychologiczna w trudnych momentach życia, np. w przypadku choroby lub utraty bliskiej osoby, depresji czy poczuciem braku sensu życia.
Więcej informacji

IMG_9175_pp

Małgorzata Krupa – jestem psychologiem pracującym w nurcie terapeutycznym skoncentrowanym na rozwiązaniach (CTSR).

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: Psychotraumatologia na WSB – NLU w Nowym Sączu, Przygotowanie pedagogiczne w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu, Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu oraz wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Aktualnie jestem studentką na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Jestem absolwentką Wilbur Wright College w Chicago, Illinois-  jak również Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu (specjalność psychologia kliniczna i osobowości). Dodatkowo jestem członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Honorowego Phi Theta Kappa. Pracowałam jako wykładowca zajmując się diagnozą inteligencji, diagnozą osobowości oraz psychologią kliniczną. Posiadam również doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, z autyzmem, zespołem Downa oraz dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze.

Jestem autorem tłumaczenia polskiej wersji Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych (MOCA – B).

W ramach pracy z pacjentem oferuję: pomoc psychologiczną, konsultację, diagnozę oraz zajęcia psychoedukacyjne.

Możliwość pracy z pacjentem w języku angielskim.

 

 

 

Dodatkowe szkolenia:

• “Podstawy stosowania Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC ® – V”, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa

• “Warsztaty partycypacyjne ukierunkowane na konsultacje Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem / wypracowanie alternatywnych rozwiązań do przyjętych w standardach” Stowarzyszenie Wspierania Aktywności “Bona Fides”, Lublin

• Studium pracy z klientem z obszaru zaburzeń odżywiania, Studium Umiejętności Psychologicznych, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach “CTSR”, Warszawa

• Trening interpersonalny, Studium Umiejętności Psychologicznych, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach “CTSR”, Warszawa

• Warsztaty relaksacyjno – medytacyjne (program terapii neurorelaksacyjnej), Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Kraków

• “Emotion Management for Autistic Children & Adolescents”, (“Zarządzanie emocjami dzieci i młodzieży z autyzmem”) – Professor Tony Attwood & Dr Michelle Garnett, Australia

• Trening Umiejętności Społecznych TUS – Fundacja Pomoc Autyzm, Warszawa

• „Kryzys w kryzysie czyli praca skoncentrowana na rozwiązaniach z cierpiącym nastolatkiem” – Studium Umiejętności Psychologicznych „CTSR”, Warszawa

• „Osobista zmiana – jak dokonywać zmian swoich zachowań i wspomagać w tym innych” – Uniwersytet SWPS, Warszawa

• „TUS Bricks & Play” Trening Umiejętności Społecznych – Dziecięce Relacje, Warszawa

• „Dziecko z autyzmem w przedszkolu” – Fundacja Pomoc Autyzm, Warszawa

• „Użyteczny dorosły w kryzysie nastolatka”,   „Prawo w gabinecie psychoterapeuty”,  „Abc LGBT dla pomagaczy” – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „CTSR”, Warszawa

• Kids’ Skills metoda „DAM RADĘ!” i „JESTEM Z CIEBIE DUMNY!” – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach “CTSR”

• „Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży” – Wielkopolski Instytut Psychoterapii Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń, Poznań

•„Alkoholizm i inne uzależnienia”, „Rozwój seksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Bardzo późna interwencja terapeutyczna czyli ABC zachowań i praca nad trudnymi zachowaniami naszych podopiecznych” Ośrodek Profilaktyki Społecznej, Kraków

• KORP – Programy Terapii – uprawnienia do wykorzystania modułu KORP – PT dla dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia w programie komputerowym KomKOD, KOMLOGO, Gliwice

• Skala Inteligencji Stanford – Binnet 5 – uprawnienia diagnostyczne, PTPiP w Gdańsku

• KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od  1. miesiąca do końca 9. roku życia – Centrum Rozwoju Zdolności i Terapii Mowy „Podwójnie Wyjątkowi”, Kraków

• KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do 16. roku życia – Centrum Rozwoju Zdolności i Terapii Mowy „Podwójnie Wyjątkowi”, Kraków

• W świecie dziecięcych zmysłów – Sensodydaktyka – Poziom II Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Warszawa

• Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie TSR II stopnia, CTSR, Kraków

• Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie TSR I stopnia, CTSR, Warszawa

• Wywiad systemowy z parą – Uniwersytet SWPS, ACPiR, Warszawa

• Genogram – klucz do zrozumienia rodziny – Uniwersytet SWPS, ACPiR, Warszawa

• MMPI – 2 (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości 2) – Uniwersytet SWPS, ACPiR, Warszawa

• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – Marta Bogdanowicz i Dariusz Okrzesik, OTE Kangur, Kraków

• Metoda Dobrego Startu – OTE Kangur, Kraków

• Metoda Feuersteina – Instrumental Enrichment – Israel/ PTPiP Gdańsk

• Podstawowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz

• Inteligencja emocjonalna – jak rozwijać emocjonalność uczniów – OTE Kangur, Kraków

• Zachowania buntownicze, prowokacyjne i demonstracyjne uczniów – OTE Kangur, Kraków

• Diagnosta w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym (Bateria  5/6, Bateria 8, 7/9, Bateria 10/12, Bateria GIM) – PTPiP Gdańsk/Warszawa

• Protecting God’s Children Program for Adults – St. Constance, Chicago, IL

• Focus on Children – Circuit Court of Cook County, Chicago, IL

• Bipolar Disorder and Suicide, Student’s Poster Session – Harold Washington College, Chicago, IL  (prezentacja pracy)

 

Małgorzata Krupa

Nowy Sącz Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz

Telefon: 794 661 686 / Mail: kontakt@ad-intra.pl