DZIECI

Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego, stymulację psychoruchową i poznawczą. Praca nad rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji.
Więcej informacji

MŁODZIEŻ

Praca z problemami i lękami okresu dojrzewania, agresją, zaburzeniami związanymi z odżywianiem, niechęcią do nauki czy np. nieśmiałością.
Więcej informacji

DOROŚLI

Pomoc psychologiczna w trudnych momentach życia, np. w przypadku choroby lub utraty bliskiej osoby, depresji czy poczuciem braku sensu życia.
Więcej informacji

Polityka Prywatności

Zachowanie poufności

MAŁGORZATA KRUPA Gabinet Psychologiczny AD INTRA Rynek 11 33 – 300 Nowy Sącz w pełni respektuje obowiązki wynikające z przepisów prawa dotyczących poufności.
Ustalono zasady postępowania w celu zapewnienia ochrony danych osób korzystających z usług gabinetu. Przyjęte zasady mają zastosowanie podczas świadczenia usług psychologicznych oraz sporządzaniu i przechowywaniu dokumentacji.

Pracownicy Gabinetu Psychologicznego AD INTRA zobowiązani są do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskiwanych podczas wykonywania swoich zadań. Poufność dotyczy informacji pozyskanych w trakcie świadczenia usług psychologicznych.

Dobro i interes osób korzystających oraz przestrzeganie zasad etyki kodeksu etyczno – zawodowego psychologa stanowią podstawowe kryterium działania gabinetu.

Zachowanie poufności i ochrona praw użytkowników serwisu internetowego

MAŁGORZATA KRUPA Gabinet Psychologiczny AD INTRA gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową www. ad-intra.pl Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Zbieranie i wykorzystanie informacji

Gabinet Psychologiczny AD INTRA jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Gabinet Psychologiczny AD INTRA nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.

Anonimowość

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi podczas całej wizyty na stronie. Informacje zawarte w logach systemowych są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszego serwera. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do korzystania z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych.

Zmiany w zasadach zachowania poufności

Gabinet Psychologiczny AD INTRA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

 

Małgorzata Krupa

Nowy Sącz Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz

Telefon: 794 661 686 / Mail: kontakt@ad-intra.pl