DZIECI

Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego, stymulację psychoruchową i poznawczą. Praca nad rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji.
Więcej informacji

MŁODZIEŻ

Praca z problemami i lękami okresu dojrzewania, agresją, zaburzeniami związanymi z odżywianiem, niechęcią do nauki czy np. nieśmiałością.
Więcej informacji

DOROŚLI

Pomoc psychologiczna w trudnych momentach życia, np. w przypadku choroby lub utraty bliskiej osoby, depresji czy poczuciem braku sensu życia.
Więcej informacji

WARSZTATY

W ramach pomocy psychologicznej oferuję prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Temat oraz ilość spotkań warsztatowych  dopasowuję do potrzeb klienta. Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów w wynajętej sali  oraz podczas wspólnego wyjazdu danej grupy. Najczęściej takie warsztaty trwają od piątku do niedzieli. Podczas warsztatów zapewnione są wszelkie materiały potrzebne do realizacji poszczególnych zadań.

 

Przykładowe tematy warsztatów:

– Integracja grupy/lepsze poznanie się grupy, m.in. jako sposób na zapobieganie oraz zwalczanie zachowań agresywnych oraz kształtowanie zachowań empatycznych;

– Umiejętności społeczne – uczenie  zachowań asertywnych, komunikowania się z innymi w tzw. kontakcie twarzą w twarz – jest to szczególnie ważne w czasie kiedy większość kontaktów interpersonalnych ma miejsce w tzw. wirtualnym świecie; kontrolowania emocji np. złości oraz radzenia sobie ze stresem;

Twórcze myślenie – pomocne w szukaniu nowych zastosowań i rozwiązań, technik skojarzeń, wykorzystania dramy;

– Inteligencja emocjonalna – rozwijanie samoświadomości, samowiedzy, empatii osobistej i odpowiedzialności;

– Emocje w przedszkolu – kształtowanie umiejętności społecznych, rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób konstruktywny, kształtowanie i rozwijanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie;

– Jestem kimś ważnym – budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa w grupie, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z zawstydzeniem czy onieśmieleniem;

– Moja reakcja – rozwijanie samoświadomości, budowanie poczucia wspólnoty w grupie, kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz komunikowania swoich emocji i sposoby radzenia sobie z emocjami;

– Filmowe pogadanki – rozpoznawanie własnych talentów i zdolności, konstruktywne zarządzanie własnym czasem, planowanie celów oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia konstruktywnej rozmowy;

 

Małgorzata Krupa

Nowy Sącz Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz

Telefon: 794 661 686 / Mail: kontakt@ad-intra.pl